• Serveis jurídics - Gerard Pla

Violència de Gènere

  • Maltractaments físics i psíquics
  • Abusos
  • Ordre d’allunyament i prohibició de comunicació
  • Trencaments de condemna
  • Derivacions al SIAD (servei d’igualtat i atenció a la dona)