• Serveis jurídics - Gerard Pla

Menors

  • Justícia juvenil
  • Resolució de conflictes
  • Acompanyament en processos de mediació i reparació
  • Assessorament en mesures socio-educatives
  • Actuacions davant la jurisdicció de menors