• Serveis jurídics - Gerard Pla

Estrangeria

  • Regulació de situacions personals i familiars
  • Recurs contra internament al CIE
  • Recurs contra ordre d’expulsió