• gerard_pla_advocat_1

 • gerard_pla_advocat_2

 • Gerard Pla Advocat atenent a una clienta

 • L'advocat Gerard Pla en els jutjats de Sant Feliu de Guíxols (Girona)

 • gerard_pla_advocat_115
 • Col·legi d'Advocats de Girona
 • Serveis jurídics - Gerard Pla

 • Servicios jurídicos - Gerard Pla

 • Legal services - Gerard Pla

 • Diari - Noticies - Jurídiques

 • Noticias

  Espacio de información con actualidad, normativas, artículos
  de opinión,…

 • Diari - Noticies - Jurídiques

 • News

  Information area about
  current affairs, regulations,
  opinion articles, …

 • Diari - Noticies - Jurídiques

 • Informations

  Space d'informations, actualités, règlements, articles d'opinion...

 • Contacte amb Gerard Pla Advocats

 • Formulari de Contacte
 • Contacto con Gerard Pla Abogados
 • Formulario de Contacto
 • Contact Gerard Pla Lawyers
 • Contact Form
 • Contactez Gerard Pla Avocats

 • Formulaire de Contact

El coordinador de parentalitat

divorci

Una recent sentència del TSJCAT (Sentència núm. 11/2015, de 26 de febrer, del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya. Sala Civil), estableix com una mesura de recolzament, en un divorci, la figura del coordinador de parentalitat, per tal de regular el règim de visites dels fills entre els progenitors.

La referida sentència disposa per a la normalització de les relacions paterno-filials la figura d’un especialista, que serà consensuat entre les parts de mutu acord, o designat pels Equips d’assessorament tècnic en l’àmbit de família (EATAF).

Altrament, la designació podrà recaure en un professional que figuri en el cens del Col·legi de Psicólegs de Catalunya d’entre els especialistes en parentalitat.

L’especialista comptarà amb facultats per a mantenir entrevistes amb els progenitors, els menors, els membres de la família, els metges psiquiatres o psicólegs, i professors que atenguin als pares o als fills.

Haurà de consensuar amb els pares les mesures d’aproximació adequades, com ara calendaris, pautes i condicions de normalització de la relació paterno-filial; tot informant al Jutjat dels acords als que s’arribin, amb la seva intervenció o realitzant propostes que estimi convenient el jutge de l’execució per tal que adopti l’oportuna decisió, en el supósit que no hi hagi acord.

Cal dir que, la seva intervenció serà temporal, de manera que en el termini de tres mesos finalitzarà la seva actuació, tret que el jutge de l’execució disposi una prórroga.

Pel que fa a les despeses de la seva intervenció, s’hauran d’abonar per les parts, tal com estableix la Llei d’Enjudiciament Civil.