• Serveis jurídics - Gerard Pla

Dret de Familia

  • Separacions
  • Divorcis
  • Extincions de parella de fet
  • Convenis matrimonials
  • Reclamacions d’aliments
  • Guàrdia i custòdia
  • Reclamacions de paternitat