• Serveis jurídics - Gerard Pla

Dret Civil

  • Contractes d’arrendament
  • Reclamacions de quantitat
  • Impagaments
  • Conflictes veïnals
  • Accidents de trànsit
  • Actuacions davant la jurisdicció civil